بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی اهواز ، پیشرفت شما را تضمین خواهد کرد.

 

نمی دونی دوره ات رو از کجا شروع کنی؟!

بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی اهواز ، با متد انحصاری و یک برنامه ریزی اصولی موفقیت شما را در کمترین زمان ممکن تضمین خواهد کرد.

شما میتوانید با دیدن ویدیوی مشاوره ارمانیا، دوره مد نظر خود را انتخاب کنید و همچنین تمامی امور مربوط به ثبت نام خود را بصورت آنلاین انجام دهید.

امکانات کلی اپلیکیشن ارمانیا

همه دوره ها در یک اپلیکیشن
همه دوره ها در یک اپلیکیشن
سیستم شبیه ساز مکالمه
سیستم شبیه ساز مکالمه
در دو پلتفرم Android & IOS
در دو پلتفرم Android & IOS
پشتیبانی آنلاین همه دوره ها
پشتیبانی آنلاین همه دوره ها
سیستم فیلترینگ تمرین ها
سیستم فیلترینگ تمرین ها
 منطبق بر سطح IELTS 8.5
منطبق بر سطح IELTS 8.5

دوره ها

اطلاعات هر دوره را به صورت مجزا ببین

دوره ها
 •  
  دوره مکالمه
 •  
  دوره آیلتس
 •  
  دوره TOEFL
 •  
  دوره کنکور
 •  
  دوره EPT
 •  
  MSRT
 •  
  MHLE
مکـالـمه
مرحله نخست
(ساختار و گرامر) (20 جلسه)
تعداد
ترم ها
دو تـرم (هر ترم 10 جلسـه)

هفته ای دو جلسه

(اتمام کل دوره طی 60 روز)

پیش نیاز

ندارد و تنها دانستن چند صفحه

نخست از کتـابـچـه واژگان ارمانیا

(S1) کافیست

مکـالـمه
مـرحله دوم
(مکالمه و روانسازی Speaking) (24 جلسه)
تعداد
ترم ها
دو ترم (هر ترم 12 جلسـه)

هفته ای دو جلسه

(اتمام کل دوره طی 90 روز)

پیش نیاز

گذراندن مرحله نخست دوره مکالمه

دوره 20 جلسـه ای ساختار و گرامر

IELTS
مرحله نخست
(Reading-Writing) (12 جلسه)
تعداد
ترم ها
یک ترم 12 جلسه ای (هفته ای دو جلسـه)

(بهمراه برگزاری ماک)

(اتمام کل دوره طی 50 روز)

پیش نیاز

دوره 5 ماهه مکالمه ارمانیا و یا

برخورداری از سطح Upper intermediate

IELTS
مـرحله دوم
(Speaking-Listening) (12 جلسه)
تعداد
ترم ها
یک ترم 12 جلسه ای (هفته ای دو جلسه)

(بهمراه برگزاری ماک)

(اتمام کل دوره طی 50 روز)

پیش نیاز

گذراندن مرحله نخست دوره IELTS

دوره 12 جلسه ای Reading-Writing

TOEFL
مرحله نخست
(Reading-Writing) (12 جلسه)
تعداد
ترم ها
یک ترم 12 جلسه ای (هفته ای دو جلسه)

(+ آزمون آزمایشی)

(اتمام کل دوره طی 50 روز)

پیش نیاز

دوره 5 ماهه مکالمه ارمانیا و یا

برخورداری از سطح Upper intermediate

TOEFL
مـرحله دوم
(Speaking-Listening) (12 جلسه)
تعداد
ترم ها
یک ترم 12 جلسه ای (هفته ای دو جلسه)

(+ آزمون آزمایشی)

(اتمام کل دوره طی 50 روز)

پیش نیاز

گذراندن مرحله نخست دوره TOEFL

دوره 12 جلسه ای Reading-Writing

ویژه کنکور
مرحله نخست
(ساختار و گرامر) (20 جلسه)
تعداد
ترم ها
دو ترم (هر ترم 10 جلسـه)

هفته ای دو جلسه

(اتمام کل دوره طی 60 روز)

پیش نیاز

ندارد و تنها دانستن چند صفحه نخست

از کتابچه واژگان ارمانیا (S1) کافیست

ویژه کنکور
مـرحله دوم
(تکنیک ها تخصصی تست زنی) (12 جلسه)
تعداد
ترم ها
یک ترم 12 جلسه ای (هفته ای دو جلسه)

(+ آزمون آزمایشی)

(اتمام کل دوره طی 50 روز)

پیش نیاز

گذراندن مرحله نخست دوره EPT

دوره 20 جلسه ای ساختار و گرامر

ویـژه EPT
مرحله نخست
(ساختار و گرامر) (20 جلسه)
تعداد
ترم ها
دو ترم (هر ترم 10 جلسه)

هفته ای دو جلسه

(اتمام کل دوره طی 60 روز)

پیش نیاز

ندارد و تنها دانستن چند صفحه نخست

از کتابچه واژگان ارمانیا (S1) کافیست

ویژه EPT
مـرحله دوم
(تکنیک ها تخصصی تست زنی) (12 جلسه)
تعداد
ترم ها
یک ترم 12 جلسه ای (هفته ای دو جلسه)

(+ آزمون آزمایشی)

(اتمام کل دوره طی 50 روز)

پیش نیاز

گذراندن مرحله نخست دوره EPT

دوره 20 جلسه ای ساختار و گرامر

ویـژه MSRT
مرحله نخست
(ساختار و گرامر) (20 جلسه)
تعداد
ترم ها
دو ترم (هر ترم 10 جلسه)

هفته ای دو جلسه

(اتمام کل دوره طی 60 روز)

پیش نیاز

ندارد و تنها دانستن چند صفحه نخست

از کتابچه واژگان ارمانیا (S1) کافیست

ویژه MSRT
مـرحله دوم
(تکنیک ها تخصصی تست زنی) (12 جلسه)
تعداد
ترم ها
یک ترم 12 جلسه ای (هفته ای دو جلسه)

(+ آزمون آزمایشی)

(اتمام کل دوره طی 50 روز)

پیش نیاز

گذراندن مرحله نخست دوره MSRT

دوره 20 جلسه ای ساختار و گرامر

ویـژه MHLE
مرحله نخست
(ساختار و گرامر) (20 جلسه)
تعداد
ترم ها
دو ترم (هر ترم 10 جلسه)

هفته ای دو جلسه

(اتمام کل دوره طی 60 روز)

پیش نیاز

ندارد و تنها دانستن چند صفحه نخست

از کتابچه واژگان ارمانیا (S1) کافیست

ویـژه MHLE
مـرحله دوم
(تکنیک ها تخصصی تست زنی) (12 جلسه)
تعداد
ترم ها
یک ترم 12 جلسه ای (هفته ای دو جلسه)

(+ آزمون آزمایشی)

(اتمام کل دوره طی 50 روز)

پیش نیاز

گذراندن مرحله نخست دوره MHLE

دوره 20 جلسه ای ساختار و گرامر

ارمانیا قدرتمندترین و کوتاه ترین مسیر ممکن برای ...

2زبانه شدن
آیلتس
آزمون های رسمی

تماس با ما

تماس با ارمانیا
 واتساپ :
 آدرس : کیانپارس، ابتدای وهابی، روبروی رستوران کنجد، مجتمع داوری، طبقه دوم
اینستاگرام
آخرین مقالات